Gå tilbake til:
Du er her:
Samarbeid
Samarbeid

Informasjon om skolehelsetjenesten ved Landås skole

Her finner du informasjonom skolehelsetjenesten på Landås skole Kontakt informasjon: Tlf. nr. 53033715 e-post: edel.jakobsen@bergen.kommune.no

Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme elevenes psykiske og fysiske helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og å forebygge sykdom og skade.

Helsesykepleier: Edel Løvaas Jakobsen

Tilstede: Alle dager (bortsett fra torsdager og onsdag i ulik uke)  

Kontakt informasjon:

Tlf. nr. 53033715

e-post: edel.jakobsen@bergen.kommune.no    

Helsesykepleier: Marianne Iversen

Tilstede: Hver mandag 

Skolelege: Kristine Løwø

Tilstede: Tirsdager ulik uke 

Foresatte, lærere og skolens ledelse er viktige samarbeidspartnere. Vi samarbeider også med, og kan ved behov henvise til spesialisthelsetjenesten og andre aktuelle instanser. Skolehelsetjenestens arbeids- og ansvarsområder:  

  • Helseopplysning, undervisning og veiledning-individ og gruppe
  • Vaksinasjon
  • Samarbeid med foresatte, skolen og andre aktuelle instanser
  • Åpen dør-være tilgjengelig for elevene/foresatte.
  • Delta i skolens tverrfaglige team, som er skolens arena for tverrfaglig   samarbeid.
  • Helsesøster og skolelege har taushetsplikt