Gå tilbake til:
Du er her:

Rammeplan for SFO: "Sammen i vennskap, lek og læring"

1. februar 2018 ble det for første gang i Bergen kommune vedtatt en rammeplan for SFO. Hensikten med rammeplanen for SFO er å gi retning for innhold, organisering og kvalitetsutvikling av SFO.

"I rammeplanen beskrives de valgte satsningsområdene for SFO, som er vennskap, lek og læring. Disse belyses i rammeplanen gjennom et barne- og voksenperspektiv. Satsningsområdene er det som skal være bærebjelkene i SFO. Vennskap er viktig i barns liv. Det å kunne skaffe seg en venn og å være en venn er en viktig ferdighet som gir barn trygghet og en opplevelse av tilhørighet. Leken har egenverdi og er samtidig en arena for utforsking, utprøving og mestring. Læring skjer gjennom aktivitet og samhandling med andre i et sosialt felleskap, og gjennom aktiviteter og lek skal barn oppleve mestring" (Forord i rammeplanen, "Sammen i vennskap, lek og læring")

 

Vedlegg