Gå tilbake til:
Du er her:

Årsplan 2020-21

Årsplan for barnehageåret 2020-21 er klar med årets mål og innhold.

Årsplanen bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Planen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid