Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjon til foresatte, høst 2021

Dette skoleåret har vi ca. 270 elever ved skolen. Vi har 15 klasser, tre på 1. trinn og to på de andre trinnene. 2. trinn deles en del i tre grupper. Vi har 16 kontaktlærere.