Gå tilbake til:
Du er her:

Nasjonale prøver høsten 2021

Nasjonale prøver er elektroniske prøver i lesing, regning og engelsk. På Liland skole er det elever på 5. trinn som skal ta prøven.

Liland skole har bestemt følgende datoer for nasjonale prøver:

Lesing - 16. september
Engelsk - 20. september
Regning - 23. september

Det tar inntil 90 minutter å gjennomføre en prøve i lesning og regning, mens det tar inntil 60 minutter å gjennomføre en prøve i engelsk.

Prøvene gir resultat om eleven på individ-,  gruppe-, og skolenivå. Resultatene gir òg informasjon til lokale og nasjonale myndigheter.

Hovedregelen er at alle elever skal delta. Elever med rett til spesialundervisning, eller rett til særskilt norskopplæring, kan få fritak for nasjonale prøver. Disse elevene kan kun få fritak dersom det er klart at prøveresultatet ikke vil ha mye å si for deres videre opplæring.

Selv om en elev har rett til fritak, kan eleven selv, eller foreldrene, likevel bestemme at eleven skal gjennomføre prøven.

Les mer om nasjonale prøver her.