Gå tilbake til:
Du er her:

Oppstart av skoleåret 2021/2022

Første skoledag er mandag 16. august. 2., 3. og 4. trinn begynner klokken 08.30. 1., 5., 6. og 7. trinn begynner klokken 11.30.

Første trinn møter ute ved Lerkeplassen (samme sted som førskoledagen). 

Elevene som begynner klokken 08. 30 er ferdige 11.00.

Elevene som begynner 11.30 er ferdige 14.00, bortsett fra 1. trinn som er ferdige klokken 13.00.

Det blir satt opp skolebusser som går fra skolen 11.00. De tar med seg elevene som begynner 11.30 på returen. Det er derfor litt usikkert akkurat når de passerer busstoppene. Vær ute i god tid. 

Det går vanlige skolebusser til skolestart 08.30 og etter skoleslutt 14.00. 

Skyss reiseplanlegger

Liland skole starter opp på grønt tiltaksnivå. Det betyr at skoledagen gjennomføres tilnærmet normalt, og vi organiserer oss ikke i kohorter. 
Det vil fremdeles være noen smitteverntiltak:

  • Ingen syke skal møte på skolen, selv med milde symptomer.
  • Det er viktig å holde avstand der det er mulig.
  • Normalt renhold og god håndhygiene