Gå tilbake til:
Du er her:
Besøk

Besøk av byråden og en stortingspolitiker

Tirsdag 24.august hadde vi besøk av Torstein Tvedt Solberg, andre nestleder i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, samt Endre Tvinnereim, byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen.

De ville lære mer om bl.a. effekten av gratis SFO og om forsterket avdeling og de hadde mange spørsmål om hva vi som jobber i skole og SFO tenker om fremtiden for norsk skole, både nasjonalt og her i Bergen. Det er positivt at politikere i sentrale verv tar seg tid til å besøke oss som jobber ute i feltet.

Vi brukte også tid på å diskutere behov for renovering av skolen vår. Vi har stått på listen for rehabilitering i en årrekke nå, men arbeidet har fortsatt ikke kommet i gang. Vi håper på fortgang i denne prosessen i løpet av det inneværende skoleåret