Gå tilbake til:
Du er her:

Tiltaksplan mot mobbing

Her finn du Lone skule sin tiltaksplan mot mobbing. Vi arbeider etter prinsippa i Zero-programmet.

Vi ønskjer at dette arbeidet skal ha høg prioritet ved skulen og er heile tida på jakt etter dei beste rutinane og godt førebyggande arbeid.

Sist på side 3 er ei liste med gode tips til foreldre. Her står litt om korleis foreldre kan bidra til eit godt skulemiljø. Desse planane er utarbeidde i samarbeid mellom foreldre og skulens tilsette. Vi meiner retningslinjene for innbyding til bursdagsfeiring kan vera til god hjelp for foreldre og minner også om at vi stiller skulen/Lonehallen til disposisjon for bursdagsfeiring dersom ein ønskjer å be heile klassen.

 

 

Vedlegg