Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss - Lønns- og regnskapssenteret

Lønns- og regnskapssenteret (LRS) leverer interne tjenester på områdene lønn, fraværsrefusjon og regnskap. LRS har også ansvar for oppfølging og innkreving av kommunale fakturaer.

Lønns- og regnskapssenteret forvalter og utvikler økonomisystemet til Bergen kommune og håndterer brukerstøtte, herunder brukeradministrasjon og brukerdokumentasjon. Videre leverer vi tjenester innen periode- og årsavslutning og løsninger for intern og ekstern rapportering.

Kommunens regnskapssjef er organisatorisk plassert i Lønns- og regnskapssenteret fra 1. desember 2020. 

Lønns- og regnskapssenteret arbeider kontinuerlig med å effektivisere og forenkle transaksjonsprosesser, og å utvikle løsninger som bidrar til bedre ressursutnyttelse i hele kommunen. Vi er for tiden midt i en spennende endrings- og omstillingsfase og har stort fokus på digitalisering, blant annet har vi tatt i bruk robotteknologi for å forbedre prosessene våre.

Hvert år tar vi hånd om over 300.000 lønnslipper, over 400.000 fakturaer fra leverandører og vi sender over 600.000 fakturaer til kommunens kunder.

Nye oppgaver til Lønns- og regnskapssenteret

Fra 1. november 2020 ble Kemneren lagt ned, som følge av overføring av skatteoppkreveroppgaver til staten, og LRS overtok da en stor del av oppgavene.

Les mer om omorganiseringen

Ansatte i Bergen kommune kan finne sin lønnsslipp ved å logge inn på "Min side", se oppe til høyre.