Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjon om skolestart for mellomtrinnet

Fra tirsdag 12. mai åpner skolen igjen for 7. trinn. 6.trinn begynner fra torsdag 14. mai og 5. trinn fra fredag 15. mai. Noen elever må fremdeles belage seg på hjemmeskole noen dager i uken.

Her på Løvås oppveksttun er vi klare til å ta imot alle våre elever på skolen fra neste uke.

Løvås oppveksttun har plassutfordringer. Vi klarer ikke å opprettholde avstandskriteriene fra smittevernveilederen i alle klasserom. Derfor må elevene på 5. og 6. trinn ha noen dager med hjemmeskole og noen dager der de møter på skolen. De vil fortsatt ha hjemmeundervisning de dagene de ikke er på skolen.

Her følger vi malen fra Bergen kommune, etat for skole, der det blant annet er beskrevet følgende:

Åpningstid

Mellomtrinn og ungdomsskoler åpnes gradvis fra tirsdag 12.05.
7. og 10.trinn starter tirsdag 12.05 og skal ha tilbud på skolen hver dag.

De skolene som ikke har tilstrekkelig plass, eller tilgang på alternative lokaler, åpner opp etter følgende ordning fra den 14. mai:  

  • 7. og 10. trinn skal prioriteres og skal være på skolen hver dag. De andre elevene på 5. – 10. trinn skal være på skolen minimum halvparten av dagene i løpet av en 14-dagers periode. Opplæring i hjemmet fortsetter de dagene det ikke er undervisning på skolen. 
  • 5. og 8. trinn møter på skolen to dager i oddetallsuker, og tre dager i partallsuker. 6. og 9. trinn er på skolen to dager i partallsuker, og tre dager i oddetallsuker. 
  • På skoler hvor ikke alle trinn kan være på skolen samtidig innebærer dette at 6. og 9. trinn har første skoledag torsdag 14. mai, mens 5. og 8. trinn har første skoledag fredag 15. mai.

For oss her på Løvås oppveksttun blir det derfor følgende løsning kommende uke:

  • 7. trinn starter tirsdag 12.mai
  • 6. trinn starter torsdag 14. mai
  • 5. trinn starter fredag 15.mai

Nærmere informasjon om timeplan og oppmøteplass ute vil dere få i en egen epost fra kontaktlærerne i løpet av mandag 11.mai.

Dere vil gjerne oppleve at det blir lokale tilpasninger på de ulike skolene i Fyllingsdalen bydel avhengig av kapasitet til full åpning, eller som her hos oss, en tilpasset åpning.

Har dere barn som har behov for å benytte omsorgstilbudet, sender dere en epost til avdelingsleder Diana Johansen, som har ansvar for å  organisere tilbudet. Epost: diana.johansen@bergen.kommune.no

Omsorgstilbudet er åpent som vanlig etter gjeldene regler mandag 11.mai.

Tilbudet bortfaller for 7. trinn når de har startet på skolen tirsdag 12.mai.

For elever på 5. og 6. trinn vil omsorgstilbudet være åpent de dagene de ikke er på skolen, men har hjemmeundervisning.

Ta gjerne kontakt med skolen om det er spørsmål eller behov for oppklaringer.

Vi gleder oss til å se alle elevene i neste uke.

Med ønske om en god helg til dere alle!

Med vennlig hilsen
Nils-Einar Johansen
Rekto