Gå tilbake til:
Du er her:

Til elever og foresatte ved Løvås oppveksttun

Skoler og barnehager holder stengt til over påske. Sammen skal vi klare det oppdraget vi har fått!

Skoler og barnehager holder stengt til over påske. Lærerne ved Løvås oppveksttun fortsetter å drive hjemmeundervisning. Fagarbeidere og assistenter følger opp enkeltelever, og sammen gir vi et omsorgstilbud til de elevene som har foresatte i yrker som er samfunnskritiske

Sammen skal vi klare det oppdraget vi har fått!

Dere elever må gjøre det dere kan for å delta på undervisning.  Dere må også gjøre det skolearbeidet lærerne forventer at dere skal gjøre. Vi håper dere hjemme snakker sammen om gode arbeidsvaner og struktur på dagen.

Til dere foresatte vil jeg si at vi har stor forståelse for at det kan være utfordrende hjemme når hjemmekontor og hjemmeskole skal kombineres. Jeg håper likevel at dere hjelper barna deres til å få gjort det skolearbeidet som lærerne legger opp til at elevene skal gjøre. Husk at det er viktig å oppmuntre og rose elevene for den store og gode innsatsen de legger inn i skolearbeidet.

Dersom elevene mangler utstyr for å få gjennomført skolearbeidet (kladdebøker, blyanter, viskelær eller cromebooks) må dere ta kontakt med kontaktlærer. Vi har fremdeles noen cromebooks disponibel til elever som trenger dette.

Statsminister Erna Solberg er tydelig på at vi må stå sammen i denne vanskelige tiden. Alle må vise hensyn og ta ansvar.

Det viktigste nye påbudet er at når vi er sammen med andre ute, skal vi ikke være flere enn fem personer sammen. Husk på at dette også gjelder for barn. Snakk sammen hjemme om hva dette betyr for elevene dersom de går ut for å treffe venner.

Vi trenger at alle deltar!

Vi trenger at alle tar ansvar!

Vi trenger at du gjør alt du kan for at smittespredningen ikke øker i samfunnet vårt!

For ledelsen ved Løvås oppveksttun-skole
Nils-Einar Johansen
rektor