Gå tilbake til:
Du er her:
HJELPETILBUD: Flere av samtaletilbudene, både for barn og voksne, på telefon har utvidet tilgjengeligheten.
Bilde: Siv Kristin Eikås Hovland (montasje, www.116111.no)

Trenger du noen å snakke med?

Når ting blir vanskelig og du trenger noen å snakke med, eller du er bekymret for barn og unge som ikke har det bra, finnes det noen du kan kontakte.

Helsestasjonene anbefaler ikke drop-in, og har avlyst enkelte avtaler selv om de fleste beholder sine faste avtaler. Mange tilbud for barn og unge har trappet opp tilgjengelighet på telefon selv om personlige møter er redusert. 

Bergen kommune har laget en egen side med kontaktinformasjon til mange av de du kan kontakte. Den finner du her.

Flere av kontakttelefonene og nettsidene kan du kontakte anonymt om du ønsker det.