Gå tilbake til:
Du er her:

Viktig informasjon vedrørende endring av veilederne 29.05.20.

I forbindelse med endringer i veilederne blir det fra 2.6 endringer beredskapsnivå, og elevene skal tilbake i sine vanlige klasser.

Retningslinjer fra myndighetene er oppdatert – det blir blant annet innføring av en trafikklysmodell i forhold til beredskapsnivå:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/trafikklysmodell-for-smitteverntiltak-for-barnehager-og-skoler/

Den oppdaterte veilederen finner dere her:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

Det vil også komme egne rutiner fra Bergen kommune.

Samlet vil dette bli en del av vår planlegging for de siste ukene av skoleåret. Vi vil oppdatere våre egne rutiner i henhold til dette.

Vi går gradert tilbake til vanlige klasser og starter tirsdag 2. juni.

Skolen viderefører dagens organisering med oppmøtetider og system for friminutt. Elevene må fremdeles møte presis til den tiden trinnet har fått og blir møtt av lærer på sitt oppmøtested.

Dette forutsetter at veilederne blir slik de foreløpige signalene tilsier. Vi vil sende ut ny informasjon fortløpende.

For Løvås skole betyr dette:

  • At vi fortsetter med oppstilling på plassen hver morgen og etter pausene.
  • Systemet med oppdelte områder på skoleplassen videreføres.

Hovedårsaken til denne videreføringen er at vi skal unngå trengsel og store samlinger.

  • 1. og 2. trinn starter 08.30 og avslutter klokken 13.00 hver dag, med unntak av fredag (1215).
  • 3. og 4. trinn 08.45 og avslutter klokken 13.15 hver dag, med unntak av fredag (1215).
  • 5. trinn starter dagen 08.45 og avslutter klokken 13.15 hver dag fra og med tirsdag 02.06.20
  • 6. trinn starter dagen 08.30 og avslutter klokken 13.00 hver dag, fra og med onsdag 03.06.20. (tirsdag 02.06.20 blir siste dagen med hjemmeundervisning).
  • 7. trinn starer 08.30 og følger egen timeplan.

Alle trinn vi være på plass på skolen fra onsdag 3.juni.

Friminutt

Elevene vil ha ulike friminutt i løpet av dagen på tildelte områder. De voksne på hvert trinn følger egne elever i friminuttene.

Siden friminuttene blir lagt til ulike tider kan elevenes undervisningsøkter bli av ulik lengde. Det totale antall undervisningstimer i uken vil allikevel bli vel ivaretatt.

Kun utegym

Vi vil ikke bruke gymsal og garderober i denne perioden. Det vil bare være utegym.

SFO

Barna skal tilbake igjen i sine opprinnelige grupper på SFO. Der er de inndelt i 1A, 1B, 2A, 2B, - 3.- og 4. trinn fra tirsdag 2.6. Vi må fortsatt forholde oss til de gjeldende retningslinjer i forbindelse med smittevern og hygiene.

Dette betyr at de må ha spist frokost hjemme før de kommer på SFO og de må ha med egen mat og drikke. Inne- og utelek vil foregå på tildelte soner. 

Henting og levering

Foresatte og andre voksne skal fremdeles levere og hente utenfor skolebygget.

Vi ønsker en tett og god dialog med alle foresatte i det videre arbeidet.