Gå tilbake til:
Du er her:

Utlevering av jodtabletter ved en atomhendelse.

Ved en atomhendelse kan det bli aktuelt å dele ut jodtabletter til barn og ungdom.

Samtykkeskjema, som elevene har fått som ranselpost, skal fylles ut av foresatte og leveres på skolen så snart som mulig.

 Infoskriv finner du her: