Gå tilbake til:
Du er her:

Skolestart for nye førsteklassinger august 2020

Første skoledag for elevene i grunnskolen i 2020 er mandag 17. august 11.30. Barna starter på skolen det kalenderåret de fyller seks år.

Alle som er folkeregistrerte i Bergen får tilsendt vedtak om skoleplass fra skolen barnet hører til. Dere som hører til Lyshovden oppveksttun skole har fått bekreftelse på dette via brev fra oss i desember 2019. Februar 2020 kom brev om innskrivning.

Etter at barnet har mottatt vedtak om skoleplass på 1.trinn på en kommunal skole ønsker vi at foresatt melder inn relevante opplysninger om sitt barn til skolen.

For at opplysningene skal behandles på en sikker og trygg måte ber vi dere om å benytte skjemaet/koblingen som ligger under

Hvis dere ikke har norsk personnummer (11-siffer), eller er bosatt utenfor Bergen kommune, kan dere ikke logge dere inn. Vi ber dere da kontakte skolen direkte på telefon, eller ved oppmøte. 

Om du trykker på vedlagt lenke vil du komme til siden med informasjon om skolestart 2020.

 

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/skole/grunnskole/grunnskoleopplaring/skolestart

 

Nederst på den siden kan du logge deg inn via bankid for å fylle ut innskrivningsskjema.

 

MVH Lill Presttun Hindenes rektor Lyshovden oppveksttun skole