Gå tilbake til:
Du er her:
Sommer
Sommer
Bilde: Google

Sommerbrev 2021

Til høsten ønsker vi vår nye rektor, Gry Kjersti Vreim, velkommen til oss og ikke minst 33 nye 1.klassinger. Vi gleder oss til å bli kjent med dem 😊

Torsdag takket vi våre flotte 7.trinnselever høytidelig av. Dette er en rørende opplevelser for oss som arbeider her, men også en påminnelse på at nok et skoleår er over og at et nytt snart er i gang. Denne gangen må dessverre avslutningen finne sted uten foresatte.

Hele dette året har vært preget av Korona og vi har for det meste vært i gul sone. Lærerne og elevene har blitt vant til å være «for seg selv»; være ute i friminuttene alene, vaske hender, vaske bord, ha fagdager alene og gå turer alene. Jeg må takke alle for den innsatsen de har gjort – dere er helt fantastiske!

På Lyshovden er vi opptatt av at elevene skal være stolte av skolen sin og at de skal føle at de selv bidrar til et godt læringsmiljø. Også i år har vi hatt mye fokus på aktive elever som reflekter rundt egen læring sammen med andre. Vi har hatt stor suksess med våre fagdager med fokus på ulike områder, dette etter ønske fra elevene. Gjennom fokus på sosial kompetanse, med Mitt Valg, øver vi daglig på at alle skal ta ansvar for seg selv og sine medelever.
Vi har fått noen nye elever dette året noe vi setter stor pris på. Antallet elever på skolen er fra høsten 2021 201 elever.

Fordeling av lærere på de ulike trinn er alltid en liten kabal med mange hensyn å ta. Som dere ser er det noen utskiftinger.
 

1.trinn -aula kl 11.30 1.skoledag (klasserom Basen 1.etg )
Jorunn Grøsvik, Christine Emberland, Tonje Sundsbak Christiansen

2.trinn Pav 4 kl0830
Benedikte Langeland, Randi Nygård, Kristoffer Kristoffersen (vikar for Siv Johannessen permisjon til jul)

3.trinn musikkrom kl0830
Monica Bøthun, Kine Forstrønen Dalen, Berit Karin Solheim

4.trinn- pav 4 kl.08.30
Bjørn Erlend Tangen, Elin Kaldestad

5.trinn – pav 2 kl.11.30
Anne Nesja Tveit, Sol Beth Arnøy

6.trinn - pav 3 kl.11.30
Jannicke Meyer, Reidar Oppedal, Bente Røberg

7.trinn pav 3 kl.11.30
Mats Ruben Opskar, Tonje Sundsbak Christiansen

Faglærere: Anette Langeland, Marit Tangenes og Aina Heggøy.

Vi takker for godt samarbeide med FAU, og håper på å fortsette det gode samarbeidet med vår nye rektor Gry Kjersti Vreim. Vi vet at foreldrenes innsats betyr mye for hvordan elevene opplever skolen, og for hvordan de klarer seg på skolen. Det er viktig for oss at skole og hjem kommuniserer godt med hverandre, slik at vi arbeider mot felles mål.

Ønsker dere alle, små og store, en god sommerferie!

Lysende hjerter som lærer sammen