Natteravn i Bergen Vest

Mathopen skole er med å støtter Natteravnene i Bergen Vest. Vi oppfordrer alle foreldre til å delta minst en gang pr. år.

Les mer om Natteravnene i Bergen Vest her: