Gå tilbake til:
Du er her:
Trafikklys - gult nivå
Gult nivå
Bilde: Anne Myhrvold

17.1.22 Skolen viderefører gult nivå inntil videre

Mathopen skole har i samråd med kommuneoverlegens kontor, blitt enige om at skolen skal videreføre gult nivå i trafikklys-modellen. Dette er på bakgrunn av en økning i antall smittede på skolen.

Som dere sikkert vet er det vedtatt at alle skolene i Bergen kommune skal gå over på grønt nivå tirsdag 18.1. Dette gjelder ikke på Mathopen skole. Vi har vært i dialog med kommuneoverlegen, og blitt enige om at skolen skal videreføre gult nivå inntil videre. Skolen og kommuneoverlegen gjør en fortløpende vurdering av situasjonen, og vi informerer alle foresatte når det blir endring i tiltaksnivå.

17.1.22 har vi smitte på 2., 3. og 5.trinn. Vi ber om at foresatte informerer skolen dersom en elev tester positivt for covid-19. Dette for å holde oversikt over smittesituasjonen. Du kan sende beskjed via nettsiden (kontaktskjema) eller på mail til kontaktlærer og skolens postmottak: mathopen.skole@bergen.kommune.no.

På 2.trinn er smitten definert som et utbrudd, (mer enn tre smittede). Der situasjonen defineres som et utbrudd blir det anbefalt jevnlig testing, to ganger i uken (mandag og torsdag) i to uker etter siste positive prøve i gruppen. SMS om dette sendes ut til foresatte for øvrige nærkontakter. Skolen har hurtigtester tilgjengelig for utdeling til elever som er øvrige nærkontakter på trinn med smitteutbrudd. Ta kontakt med kontaktlærer, eller kom innom kontoret hvis du trenger hurtigtester.