Gå tilbake til:
Du er her:

Gult nivå på skolene - redigert 15.12.

Fra og med torsdag 16.12 vil Mathopen skole være på gult nivå.

Her kommer litt ny informasjon om siste skoleuken og tiltak på skolen.

Vi er nå inne i den siste skoleuken før vi tar en velfortjent juleferie. Smitten på Mathopen skole har heldigvis vært synkende, og pr. i dag, 14.12.,  er det kun to kjente tilfeller tilknyttet skolen.

Vi minner alle om at siste skoledag før jul er mandag 20.12. Elevene avslutter skoledagen kl.11.00. Alle 1. - 4. trinnselevene kan være på SFO frem til skoledagen normalt er slutt. Etter det er SFO åpen til 15.30.

Mandag 13.12. bestemte regjeringen at alle skoler i Norge skulle settes på gult nivå til et stykke ut i januar. Dette er velkjent organisering for oss. Det var slik skolen var organisert i hele 2020/21.

Dette gjelder fra torsdag 16.12.

 • Elevene deles i kohorter. Det betyr at de bare skal være sammen med de som de går i gruppe med.
 • 1. - 4.trinn blir møtt ute hver dag av lærerne sine kl. 8.00 - 8.15. De går inn kl. 8.15.
  1. trinn møter på lekeplassen
  2.trinn møter i atriet ved inngang B
  3.trinn møter på ballbanen 
  4.trinn møter atriet v/inngang D
 • 5. - 7. trinn går direkte inn på sine baser.
 • Hvert trinn er på egne områder når det er friminutt.
Tiltak som videreføres
 • Elever over 12 år må bruke munnbind på buss til/fra skolen. Gjelder også skolebussen.
 • Ansatte ved skolen skal bruke munnbind i situasjoner utenfor klasserommet der det ikke er mulig å holde 1-meters avstand.
 • Foresatte må bruke munnbind inne på skolen.
 • Smøremåltid i SFO utgår inntil videre, og elevene må derfor ha med seg mat hjemmefra. Man vil kompenseres så lenge måltidene utgår.
 • SFO har redusert åpningstid frem til og med 31.12.
 • Ingen fellesarrangement på skolen
 • Skolen sender fortsatt ut sms med informasjon fra smittesporingsteamet til foresatte for elever og til ansatte som regnes som øvrige nærkontakter

Karantene - endring

Det er innført nye karanteneregler som gjelder fra natt til 15.desember:
“Vi innfører derfor nå felles isolasjons- og karanteneregler uavhengig av virusvariant, etter anbefaling fra fagmyndighetene. Dette innebærer blant annet karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære med mulighet for å teste seg ut etter 7 døgn. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 døgn, men fortsatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 døgn.” (regjeringen.no

På regjeringen sin side kom det 14.12 en oppdatering med hvem som er unntatt fra den generelle karanteneregelen. Oppdateringen innebærer at det gis unntak for barn for karantene ved nærkontakter med en smittet som de ikke bor sammen med eller er tilsvarende nær. De anbefales likevel å teste seg. Det betyr at barn under 18 år bare skal i smittekarantene dersom de er husstandsmedlem eller tilsvarende nær den som er smittet. De kan teste seg ut med PCR på dag 7, slik som voksne. (regjeringen.no

Takk til elever og foresatte for et godt samarbeid så langt dette skoleåret. Det er krevende å måtte forholde seg til stadige endringer og nye tiltak, og vi takker for at dere viser forståelse for dette og hjelper oss med å følge opp tiltakene. Vi sees igjen på nyåret. 

Første skoledag etter jul er tirsdag 4. januar.

Riktig god jul til alle sammen!

Vennlig hilsen
Ledelsen ved Mathopen skole