Gå tilbake til:
Du er her:
Snøhjerte
Snøhjerte på skoleplassen
Bilde: Anne Myhrvold

Hjertesone

Skolen og FAU samarbeider om å ha fokus på trafikken rundt skolen. Sammen gjør vi det tryggere for barna å ferdes på skoleveien.

Vi er takknemlige for foreldre fra 2. trinn som er ute hver morgen i uke 5 for å minne om å bruke refleks og om ønsket kjøremønster. Takk for innsatsen for barna våre!

Vi oppfordrer til at flest mulig går til skolen. Minner også om at dersom barna må kjøres, ber vi om at dere følger oppfordringen i skolens hjertesonebrosjyre: 

Her kan du lese mer om arbeidet for trafikksikkerhet rundt skolen https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/mathopen-skole/om-skolen/skolens-planer/trafikksikkerhet