Gå tilbake til:
Du er her:

Nominasjon til Dronning Sonjas skolepris 2021

Fredag 18.mars var statsforvalteren på besøk hos oss for å overrekke diplom med gratulasjoner for nominasjon til Dronning Sonjas skolepris 2021.

Allerede i høst fikk vi vite at Mathopen skole, som eneste skole fra Vestland fylke, var nominert til denne gjeve prisen. Vi nådde ikke helt til topps denne gangen, men det var en stor ære å være blant de 19 skolene i Norge som ble nominert og vurdert av juryen. 

Diplom for nominasjon
Overrekkelse av diplom
Bilde: Evelyn Toft Larsen

På morgensamlingen i dag fikk vi besøk av Inger Alice Andersen fra statsforvalteren i Vestland fylke. Hun delte ut diplomet til elevrådet, og fortalte at bakgrunnen for nominasjonen var skolens arbeid for likeverd og inkludering. Nominasjonen er en anerkjennelse til skolen for god praksis. Hun trakk frem flere eksempler som handler om elevmedvirkning og relasjonsarbeid, bl.a. elevenes engasjement for det som resulterte i “Tor Halvards port” på sandvolleyballbanen i Alvøen.

Elevene våre kom med gode, konkrete eksempler på hva de mener skal til for å kjenne seg inkludert: Vi må hilse på hverandre, gi et smil, invitere hverandre inn i leken, vise forståelse for hverandre og prøve å sette oss inn i hvordan andre kan ha det.

Vi fikk høre sanger om vennskap og fremtidshåp, og det ble fremført dikt på flere ulike språk.

Vi er ydmyke og stolte over at arbeidet som gjøres på skolen blir lagt merke til. Dette er et kontinuerlig arbeid som alltid må ha vår oppmerksomhet. Vi lykkes ikke alltid, men vi må alltid ha tro på og arbeide for at alle skal kjenne seg som en likeverdig og inkludert del av fellesskapet vårt.

I lenken under kan dere lese mer om kriterier for å bli nominert:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolepriser/dronning-sonjas-skolepris/dronning-sonjas-skolepris/