Gå tilbake til:
Du er her:

Oppdatert informasjon om smittesituasjon og tiltak på skolen, 13.12.21

Mathopen skole har mandag 13. desember flere personer med påvist covid-19. Vi minner om at alle som kommer inn på skolen må bruke munnbind (jf. smitteverntiltakene i bergen kommune).

Mathopen skole har mandag 13. desember fortsatt personer med påvist covid-19. Det er sendt ut spesifikk informasjon til foresatte for elevgruppene som er berørt. Det sendes ut ny informasjon via sms dersom dato for siste positive prøve på trinnet endrer seg.

Tiltak på skolen

På grunn av høyt fravær i personalet har vi sett oss nødt til å redusere åpningstiden i SFO. Bergen kommune har også vedtatt at smøremåltidet bortfaller i en periode fra og med 13.12.21. De som blir berørt av dette har fått mail med informasjon.

Skolen er i jevnlig kontakt med smittesporingsteamet om hva vi skal gjøre i denne situasjonen. Mathopen skole har valgt å avlyse alle fellesarrangement som går på tvers av trinn. Elevene blir også oppfordret til å holde avstand.  Skolen har minnet elever som er eldre enn 12 år på at de må ha munnbind på bussen når det ikke er mulig å holde en meter avstand. Vi har i sms til alle foresatte, bedt om at de bruker munnbind når de kommer inn i skolebygget. I første omgang frem til 20. desember, jf. vedtak i byrådet. Alle som defineres som øvrige nærkontakter er blitt anbefalt å teste seg. 

Nærkontakter til en med påvist Covid-19
Dersom dere mottar informasjon fra skolen om at barnet er nærkontakt til en med påvist covid-19, ber vi om at dere følger rådene fra Smittesporingsteamet:

  • Elevene tester seg snarest mulig
  • Begrense sosial omgang inntil negativt prøvesvar
  • Være observant på symptomer i 10 dager
  • Ta en ny test hvis eleven utvikler symptomer
  • Ring Smittesporingsteamet på telefon 40811195 ved positivt svar på hurtigtest
  • Ved behov for medisinsk hjelp, kontakt fastlegen

De som er på trinn med mer enn tre smittede, er oppfordret til å teste seg to ganger i uken i to uker etter siste positive prøve i gruppen. Skolen har fått hurtigtester som kan deles ut til de som skal teste seg to ganger i uken.

Husstandsmedlemmer til smittet 
Lokal anbefaling for Bergen: Hvis en i husstanden er smittet av covid-19, skal husstandsmedlemmer og andre tilsvarende nære gå i karantene frem som beskrevet i forskriften til Bergen kommune. Det gjelder også barn. Perioden du er hjemme bør avsluttes med en negativ selvtest. 

Det er andre regler for isolasjon og karantene dersom smittetilfellet mistenkes å være omikron.

Her får du gratis selvtester
Kommunen gir selvtester til husstandsmedlemmer, nærkontakter og personer med symptomer. Du kan hente ut selvtester på teststasjonene på Spelhaugen og Festplassen i åpningstidene: Hverdager klokken 09.00–21.00, lørdag og søndag klokken 11.00–18.00. På teststasjonene er det en egen kø for utleveringen av tester, og det leveres ut maksimalt ti selvtester per person. 

Vi minner også om at elever med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse  ikke skal møte på skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Elevene skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. De kan komme tilbake ved negativ test og om de føler seg friske og feberfrie. Dette gjelder selv ved restsymptomer etter luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese). 

Se også oppdatert informasjon fra Bergen kommune her.