Gå tilbake til:
Du er her:

Viktig melding fra skolehelsetjenesten

Informasjon om vaksine til barn i alderen 5 til 11 år med alvorlig grunnsykdom.

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/vaksinering/slik-blir-vaksineringen/vaksine-til-barn-i-alderen-5-til-11-ar-med-alvorlig-grunnsykdom