Gå tilbake til:
Du er her:

Midtun skole åpen for elever og lærere

Midtun skole er åpen igjen for ansatte og elever. Arbeidsplassene er vasket og ryddet og lærerne kan igjen bruke de midlertidige arbeidsplassene sine.

Onsdag kveld ble det klart at hovedverneombudet i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett stengte Midtun skole med hjemmel i Arbeidsmiljøloven §6-3 fra torsdag 26.11.20 kl. 07.00.

Utfordringer med skoledrift i byggeperioden

Årsaken var  utfordringer i sluttfasen av byggeprosjektet med et nytt tilbygg på skolen.

Årsaken til stengingen fra hovedverneombudet var:

  • Å unngå videre eksponering av svært helseskadelig murstøv og støy.
  • Tydelige sykdomstegn hos ansatte som melder om astma, svært tørr luft, kvalme, svimmelhet og hodepine.
  • Byggearbeider/monteringsarbeider pågår i arbeidstiden på arbeidsrom med ansatte til stede.
  • Fraværende garderober for ansatte.
  • Arbeidsrom til lærerne blir brukt som lagerplass for stoler og bøker som ikke er i bruk.
  • Dører mellom nybygg og gammelt bygg er ikke forsvarlig sikret.

Kan åpne for elevene fredag

Det er allerede gjort en rekke tiltak for å bedre forholdene, og torsdag morgen var det en befaring med representanter fra Arbeidstilsynet, Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, Etat for utbygging, Etat for bygg og eiendom, Veidekke, Etat for skole og skoleledelsen for å kartlegge ytterligere tiltak. Etter befaringen ble  følgende tiltak besluttet:

  • Lærerarbeidsplassene og et undervisningsrom i øverste etasje er foreløpig stengt av. Lokalene skal ryddes og bøker, papirer og utstyr som har vært lagret her skal fjernes. Deretter skal  det utføres en byggvask av rommene. Arbeidet er planlagt ferdigstilt tirsdag 01.12.20  kl. 14.00. I mellomtiden skal rommene ikke brukes av ansatte eller elever. Lærerne vil ha hjemmekontor utenom undervisningstiden. Rommene er nå vasket, og lærerne er tilbake på skolen.
  • Det er etablert en midlertidig garderobeløsning ved at Veidekke har gitt skolen tilgang lokaler som foreløpig ikke er overlevert. Lokalene er imidlertid ferdigstilt og vil bli vasket slik at de kan tas i bruk fredag.
  • Skoleledelsen vil følge opp ansatte som har opplevd fysiske plager grunnet forholdene ved bygget.

Snart kan tilbygget tas i bruk

Med disse tiltakene åpner Midtun skole for undervisning igjen fredag 27.11.20. Ansatte har hatt hjemmekontor utenom undervisningstiden inntil det er ryddet og vasket ut av arbeidsrommene. Det ble gjennomført ny befaring tirsdag 1. desember for kontroll og arbeidet ble godkjent.

- Vi er i sluttfasen på byggearbeidet på Midtun skole. Arbeidet som gjøres nå er avsluttende arbeid særlig innenfor tekniske fag. Over helgen skal vi ha et møte med Veidekke og avtale dato for overtakelse slik at skolen snart kan ta det nye flotte tilbygget i bruk, sier prosjekteier i Etat for utbygging, Siv Stavseng.