Gå tilbake til:
Du er her:

Helsevern for barn

Miljørettet helsevern fører tilsyn og godkjenner barnehager, grunnskoler og videregående skoler, samt dagmammaer og barneparker. Dette gjelder både private, kommunale og fylkeskommunale virksomheter. Barn og elever skal ha miljø som gir dem god helse og gjør at de trives. Barn og elever skal ha miljø som forebygger sykdom og skader, både fysisk og psykisk.

I menyen til venstre kan du finne informasjon om søknadsprosessen for å bli helseverngodkjent.

Du finner også informasjon om hvordan du kan klage dersom miljøet hos en dagmamma, i en barnehage eller i en skole ikke er godt nok.