Gå tilbake til:
Du er her:

Barnehage

Helseverngodkjenning av barnehager

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler skal bidra til at barnas «arbeidsmiljø» ivaretas. I Bergen kommune er det Miljørettet helsevern som godkjenner barnehager etter forskriften.

(30.04.2019)

Generelle krav og anbefalinger til nye barnehager

Når det skal bygges en helt ny barnehage må det søkes om planuttalelse. Dette gjelder også i eksisterende barnehager som skal renoveres, bygges om eller hvor det skal bygges på.

(30.04.2019)

Generelle krav og anbefalinger til eksisterende barnehager

Kravene sier noe om hvordan uteareal og inneareal skal være for å ivareta barnas helse, miljø og sikkerhet.

(30.04.2019)

Krav til internkontrollsystem i barnehager

Alle barnehager er pålagt å ha internkontrollsystem som skal ivareta barnas helse, trivsel, sikkerhet og miljø. Her kan du lese om Miljørettet helseverns krav til barnehagers internkontrollsystem.

(01.04.2019)

Informasjonsplikt til Miljørettet helsevern

Styrere og rektorer skal på eget initiativ gi melding til Miljørettet helsevern dersom det oppstår forhold ved barnehagen eller skolen som kan ha negativ innvirkning på barnas eller elevenes helse. Her får du informasjon om når du skal melde fra.

(09.04.2019)

Tilsyn med barnas arbeidsmiljø i barnehage

Miljørettet helsevern fører tilsyn med forhold i barnehager som har med barnas helse, miljø og sikkerhet å gjøre.

(30.01.2020)

Inneklimamålinger i barnehager

Ved søknad om godkjenning og driftsendringer som øker barnetallet må det legges ved dokumentasjon som viser at luftskifte, temperatur og luftfuktighet tilfredsstiller forskriftens krav.

(26.01.2018)

Ren hånd

Hver høst har Miljørettet helsevern Ren-Hånd-kampanje for barnehager. Målet med kampanjen er å lære opp barn, ansatte og foresatte til å vaske hender riktig og til riktig tid. Barnehager som deltar om høsten kan vinne premier, og undervisningsmateriellet er tilgjengelig hele året.

Soveskur i barnehager

Dersom et uteskur har tak og fire vegger må det være godkjent av kommunen for at det skal kunne brukes til soving.

(18.02.2019)

Derfor skal ozonert vann ikke brukes i barnehager

Avdeling for miljørettet helsevern anbefaler ikke å montere ozongenerator til håndvask i barnehager.

(25.01.2018)

Skjeggkre i barnehager og skoler

Skjeggkre finnes nå i flere og flere norske bygg. Når de oppdages i barnehager og skoler må foresatte informeres, og det må gjøres tiltak for å begrense bestanden.

(18.12.2018)

Vannbrudd i barnehager og skoler

Når vannet mangler i barnehager og skoler må man sørge for drikkevann, håndvask og toalettmuligheter. Dersom vannet blir borte i mange timer bør man få tilkjørt vanntank. Det er arbeidskrevende å ivareta hygiene uten rennende vann, så det må være god bemanning for å kunne holde åpent. Barnehagen/skolen må snarest gi beskjed til foresatte. Man kan holde åpent så lenge det er helsemessig forsvarlig.

(11.12.2018)

Strømbrudd i barnehager og skoler

Når strømmen går i barnehager og skoler må man ha nok varme, ventilasjon, lys og trygg mat. Barnehagen/skolen må snarest gi beskjed til foresatte.

(11.12.2018)