Gå tilbake til:
Du er her:

Barnepass

Godkjenning av dagmamma

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler skal bidra til at barnas «arbeidsmiljø» ivaretas. I Bergen kommune er det Miljørettet helsevern som fører tilsyn og godkjenner dagmammaer etter forskriften.

(10.08.2018)

Oversikt over godkjente dagmammaer

I Bergen kommune er det Miljørettet helsevern som godkjenner dagmammaer med tre eller flere barn.

(29.09.2017)