Gå tilbake til:
Du er her:

Skole

Krav til internkontrollsystem i skoler

Alle skoler er pålagt å ha internkontrollsystem som skal ivareta elevenes helse, trivsel, sikkerhet og miljø. Her kan du lese om Miljørettet helseverns krav til skolers internkontrollsystem.

(08.04.2019)

Inneklimamålinger i skoler

Ved søknad om helseverngodkjenning og driftsendringer som øker elevtallet må det legges ved dokumentasjon som viser at luftskifte, temperatur og luftfuktighet tilfredsstiller forskriftens krav.

(26.01.2018)

Helseverngodkjenning av skoler

I Bergen kommune er det Miljørettet helsevern som godkjenner skoler.

(30.04.2019)

Generelle krav og anbefalinger til nye skoler

Når det skal bygges en helt ny skole må det søkes om planuttalelse. Dette gjelder også i eksisterende skoler som skal renoveres, bygges om eller hvor det skal bygges på.

(26.01.2018)

Informasjonsplikt til Miljørettet helsevern

Styrere og rektorer skal på eget initiativ gi melding til Miljørettet helsevern dersom det oppstår forhold ved barnehagen eller skolen som kan ha negativ innvirkning på barnas eller elevenes helse. Her får du informasjon om når du skal melde fra.

(09.04.2019)

Skjeggkre i barnehager og skoler

Skjeggkre finnes nå i flere og flere norske bygg. Når de oppdages i barnehager og skoler må foresatte informeres, og det må gjøres tiltak for å begrense bestanden.

(18.12.2018)

Vannbrudd i barnehager og skoler

Når vannet mangler i barnehager og skoler må man sørge for drikkevann, håndvask og toalettmuligheter. Dersom vannet blir borte i mange timer bør man få tilkjørt vanntank. Det er arbeidskrevende å ivareta hygiene uten rennende vann, så det må være god bemanning for å kunne holde åpent. Barnehagen/skolen må snarest gi beskjed til foresatte. Man kan holde åpent så lenge det er helsemessig forsvarlig.

(11.12.2018)

Strømbrudd i barnehager og skoler

Når strømmen går i barnehager og skoler må man ha nok varme, ventilasjon, lys og trygg mat. Barnehagen/skolen må snarest gi beskjed til foresatte.

(11.12.2018)