Gå tilbake til:
Du er her:

Helsevern i boliger

Miljørettet helsevern er opptatt av at man ikke skal få helseskader av boligen man bor i. På disse sidene kan du finne råd om radon, legionella og inneklima. Se menyen til venstre.

Vi fører tilsyn med boliger for asylsøkere og midlertidige botilbud for personer som ikke klarer å skaffe bolig selv. Slike botilbud har meldeplikt til oss. Dersom du bor i en slik bolig og mener at boligen kan gi helseskader, kan du klage til oss.

Vi har i utgangspunktet ikke kapasitet til å behandle klager på andre boliger. Vi kan gjøre unntak dersom saken vanskelig kan løses på annen måte.