Gå tilbake til:
Du er her:

Helsevern i miljøet

Miljøet du oppholder deg i, enten det er nærmiljøet eller andre områder du ferdes i, skal ikke gi helseskader.

I menyen til venstre finner du informasjon om forhold som kan gi helseskader, og hvilke saker du kan kontakte avdelingen Miljørettet helsevern om.