Gå tilbake til:
Du er her:

Måling av luftkvalitet

Bergen kommune og Statens vegvesen samarbeider om å overvåke lokal luftkvalitet i Bergen. Miljørettet helsevern har ansvar for å drifte målestasjonene i Bergen.

Bergen kommunes temasider om luftkvalitet kan du finne informasjon om luftkvalitet i Bergen. Hvordan målingene utføres kan du lese om i artikkelen Slik måles byluften på disse sidene.

Resultatene fra de aktive målestasjonene kan man kontinuerlig følge på luftkvalitet.info. Du kan også finne hvordan luftkvaliteten er nå, resten av dagen og kommende døgn på nettsiden luftkvalitet.miljostatus.no.