Gå tilbake til:
Du er her:

Folkehelse i reguleringsplaner

Folkehelseloven § 4 sier at kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter. I Bergen kommune er det avdelingen Miljørettet helsevern som gjør dette.

Miljørettet helsevern får tilsendt reguleringsplaner og overordnede planer. Vi følger med på at alle forhold i miljøet som kan påvirke helsen er ivaretatt i planene. Dette kan være for eksempel støyforhold, luftforurensning, gang- og sykkelveier, trafikkbelastning, grønne lunger, frilufts- og lekeområder og levekår. I de tilfellene vi ser at helsemessige hensyn bør ivaretas bedre sender vi en skriftlig uttalelse.