Gå tilbake til:
Du er her:

Skadedyr

Tilsyn med skadedyrfirma

Bekjempelse av skadedyr er en viktig samfunnsoppgave. Det er viktig at skadedyr bekjempes effektivt, men samtidig på en slik måte at det ikke er til skade for helse og miljø.

(29.09.2017)

Meldeplikt for skadedyrfirma ved bruk av gassingsprodukter

Det er forbudt å bruke gassingsprodukter klassifisert i farekategoriene: Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, og merket med faresetningene «Dødelig ved innånding» eller «Giftig ved innånding».

(29.09.2017)

Skjeggkre

Skjeggkre er små insekter som i de siste årene har spredd seg til mange norske bygg. De gjør liten eller ingen skade i private hjem.

(30.04.2019)