Gå tilbake til:
Du er her:

Helsevern i virksomheter

Miljørettet helsevern fører tilsyn med virksomheter som har potensiale til å påføre andre helseskader. På disse sidene finner du informasjon om saker som vi prioriterer.

Du kan også klage til oss om du opplever helsefarlige forhold i andre virksomheter, for eksempel idrettshaller, sykehjem, campingplasser eller forsamlingslokaler.

Vi behandler ikke klager på arbeidsmiljø. Det er det Arbeidstilsynet som gjør.