Gå tilbake til:
Du er her:

Terapiridning

Alle ridesteder hvor det tilbys terapiridning skal ha uttalelse fra kommuneoverlegen eller Miljørettet helsevern før oppstart og hvert andre år for å få støtte fra Helfo.

Denne nettsiden er for fysioterapeuter som vil starte eller videreføre ridefysioterapi. Dersom du er pasient som ønsker terapiridetilbud må du ta kontakt med din fastlege. Klikk her for mer informasjon.

Det er behandlende fysioterapeut som søker om uttalelsen. Bruk søknadsskjemaet under. Etter at vi har mottatt søknaden får dere svar innen 3 uker om når vi kan komme på tilsyn.

Vi anbefaler i utgangspunktet kun ridesteder som har godkjenning etter forskrift om velferd for hest § 28, dersom ridestedet er godkjenningspliktig. Det er Mattilsynet som gir slik godkjenning, og avgjør om ridestedet må ha godkjenning.

På tilsynet ser vi på området, stallene, ridebanene, hestene. Vi snakker også med fysioterapeut og daglig leder av ridestedet om internkontrollrutiner. Innen tre uker etter tilsynet får dere en uttalelse som dere må sende videre til Helfo.