Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Miljørettet helsevern jobber for å fremme befolkningens helse og beskytte mot forhold som kan føre til helseskade.

Vi er elleve faste ansatte. To av stillingene er øremerket arbeid for kommunene Austevoll, Bjørnafjorden, Osterøy, Vaksdal, og Øygarden.

Avdelingen vår ligger under Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet, Etat for helsetjenester, Helsevernenheten.

Vi har følgende hovedoppgaver:

 • Drift av målestasjoner for luftkvalitet
 • Vurdere helsemessige forhold i reguleringsplaner
 • Utføre kontroller av skip som går internasjonalt
 • Føre tilsyn med barnehager og skoler, og behandle klager fra foresatte
 • Føre tilsyn med kjøletårn og luftskrubbere som kan spre legionella
 • Delta i smitteoppsporing ved legionellasmitte
 • Føre tilsyn med badeanlegg, boblebad og solarier som er allment tilgjengelige
 • Føre tilsyn med tatoverings og piercingsstudio
 • Føre tilsyn med overnattingssteder for bostedsløse og asylmottak
 • Behandle klager på forhold som kan føre til nedsatt helse, for eksempel støy, skadedyr, dyrehold, luftforurensning
 • Behandle klager på forurensning og forsøpling

Finn informasjon på temasiden

Du kan lese mer om vårt arbeid på Miljørettet helseverns temaside  Her finner du informasjon om hva Miljørettet helsevern gjør, hva du som virksomhet må melde fra til oss om, og hvilke krav og anbefalinger som gjelder.  

Tjenester og skjema i innbyggerhjelpen

Innbyggerhjelpene er en beskrivelse av hvordan du får tjenester fra Miljørettet helsevern. Disse har som regel tilknyttet et skjema. Du finner alle innbyggerhjelpene under eget menypunkt på denne siden. Temasiden er mer tematisk innrettet og viser til de aktuelle innbyggerhjelpene i beskrivelsen.