Gå tilbake til:
Du er her:

Årsplan 2020-2021 med generell del

I årsplanen beskrives Minde barnehages satsing og aktiviteter for inneværende barnehageår. I generell del beskrives våre satsinger og arbeid på et mer grunnleggende og generelt nivå.

Årsplan med generell del ble vedtatt i SU- samarbeidsutvalget 11.06.20

Årsplanen beskriver mål og og aktiviteter for årets satsinger og  hvordan vi følger opp disse. Denne planen har ettårs perspektiv.

Generell del beskriver  hvordan vi samarbeidet rundt mål og aktiviteter i nær forståelse med hjemmet, og vi redegjør for hvordan vi jobber med progresjon i barnas pedagogiske tilbud. Planen har  perspektiv over en lengre periode.