Gå tilbake til:
Du er her:

Brukerundersøkelsen høst 2021- På ulike språk

Bergen kommune har valgt å bruke Foreldreundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet. Undersøkelsen gjennomføres i alle kommunale barnehager i perioden 01.11.21-20.12.21. Her på ulike språk.

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/administrere-foreldreundersokelsen-for-barnehage/forberede/informer-foreldre/engelsk/

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/administrere-foreldreundersokelsen-for-barnehage/forberede/informer-foreldre/informasjon-pa-arabisk/

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/administrere-foreldreundersokelsen-for-barnehage/forberede/informer-foreldre/informasjon-pa-polsk/

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/administrere-foreldreundersokelsen-for-barnehage/forberede/informer-foreldre/informasjon-pa-somali/