Gå tilbake til:
Du er her:

Har du spørsmål til helsesykepleier når det gjelder koronaviruset?

Skolehelsetjenesten har lagt ned store deler av virksomhet grunnet Corona-utbruddet, men følger opp enkeltelever i tråd med prioriteringer.

Det er mulig for både elever og foresatte å ringe eller sende melding til skolehelsetjenestens kontor hverdager mandag-fredag.

Tlf. 53 03 6608 /mobil 40817052. 

Elisabeth.gilleshammer@bergen.kommune.no

Dersom det ikke oppnås kontakt med helsesykepleier vennligst send mail til Solheimsviken helsestasjon:

solheimsviken.helsestasjon@bergen.kommune.no

 

I tillegg er det opprettet en egen Corona-telefon.

Corona-telefon barn/unge og familier:

Det er opprettet en Corona telefon som barn og familier kan ringe for å spørre om råd.

Denne betjenes av ansatte i skolehelsetjenesten og HFU. tlf.nr: 55 56 92 33 på dagtid frå 08.00 - 15.30.