Skolestart høst 2023

Første skoledag for elevene i grunnskolen i 2023 er torsdag 17. august. Barna starter på skolen det kalenderåret de fyller seks år.

Alle som er folkeregistrerte i Bergen får tilsendt vedtak om skoleplass fra skolen barnet hører til. I år sendes det også ut et forhåndsvarsel.

Mer spesifikk informasjon angående skolestart ved Minde skole kommer.

Se lenken her for mer generell informasjon: https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barnehage-og-skole/grunnskole/grunnskoleopplaring/skolestart