Gå tilbake til:
Du er her:

Hurra, vi er tatt ut på landslaget i lesing

Klasse 5a er så heldige å ha blitt trukket ut til å delta i en stor internasjonal undersøkelse av 10-åringers leseferdigheter (PIRLS).

I Norge er det 5. trinn som deltar. Kunnskapsdepartementet har bestemt at det er obligatorisk deltakelse for skoler og elever som blir trukket ut til å delta i internasjonale undersøkelser. Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger har ansvaret for gjennomføringen.

Resultatene av PIRLS brukes til å undersøke utviklingen i 10-åringers leseferdigheter, og til å studere forskjeller i utdanningssystemene i mer enn 60 land. Dette gir grunnlag for best mulig undervisning og læring over hele verden.

I tillegg bes foresatte, lærer og avdelingsleder om å besvare et spørreskjema. Her får en spørsmål om egne og barnets lesevaner, leseopplæring, leseaktiviteter i hjemmet, skolestart, tanker og spørsmål om barnets skole, samt noen spørsmål om hvilke effekter Covid-19 pandemien har hatt på barnets skolegang og læring. Vi takker for innsatsen til foresatte i 5A!

Vi ønsker elevene i klasse 5A lykke til med gjennomføringen! 😊

 

De som ønsker mer informasjon om undersøkelsen finner det her:

Se denne animasjonsfilmen for en lettfattelig oppsummering!

Film på youtube

Mer informasjon:

https://www.uis.no/nb/lesesenteret/pirls2021/deltakere#/