Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjon om smittesituasjon og organisering av undervisning på ungdomstrinnet i uke 16

8. og 9. trinn vil som følge av smittetilfeller tilknyttet trinnene ha hjemmeskole i uke 16. 10. trinn skal ha ordinær undervisning på skolen. Se vedlagte informasjonsskriv.