Gå tilbake til:
Du er her:

Skolevei - Salhusveien 90

Rivingsarbeidet i Salhusveien 90 er startet, og elevene kan derfor ikke lenger bruke denne veien til/fra skolen.

Se vedlagte informasjon fra entreprenøren, samt kartutsnitt som viser hvor arbeidet utføres.