Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Næringsseksjonen i Byrådsavdeling for klima, kultur og næring har det primære ansvar for å legge til rette for næringsutvikling i Bergen kommune.

Næringsseksjonen behandler innkomne søknader, næringssaker og høringer som omhandler næringsutvikling. Vi arbeider aktivt med å synliggjøre Bergen kommunes aktivitet eksternt, sikre bredt samarbeid internt og eksternt, samt iverksette og aktivt følge opp prosjekter.

Bergen kommune sitt arbeid med næringsutvikling skjer gjennom tett samarbeid med nettverksorganisasjoner og støtte til prosjekter og klyngetiltak ute i næringene, etter søknad. Strategisk næringsplan og tilhørende tiltaksdel, samt Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen er viktige styringsdokument i arbeidet.

Se planer og rapporter