Gå tilbake til:
Du er her:

Tilskuddsordning næringsutviklingsmidler

Tilskuddsordningene for næring skal bidra til næringsutvikling, og bystyret stiller årlig midler til disposisjon for næringsutviklingstiltak.

Bergen kommune kan støtte enkelte næringsutviklingstiltak etter søknad. Enkeltbedrifter kan ikke søke om støtte innen denne ordningen. Viktige styringsdokument er blant annet Strategisk handlingsplan for Bergensregionen med tilhørende tiltaksdel, samt Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen.

Næringsseksjonen har en søkbar tilskuddsordning for 2018 - "Tilskudd til næringsutviklingstiltak 2018", med løpende søknadsfrist. Kriterier for ordningen og mer informasjon fremgår på tilskuddsportalen.