Gå tilbake til:
Du er her:

Ønsker du å etablere din bedrift i Bergen?

Invest in Bergen er Bergen kommunes organisasjon for å støtte internasjonale og nasjonale selskaper som ønsker å etablere sin virksomhet i Bergen. Tjenestene er gratis.

Invest in Bergen hjelper bedrifter fra tidlig start til endelig etablering, og kan hjelpe deg med å finne kommersielle områder, kontorer, og presentere deg for nyttige lokale bedriftsnettverk og klynger.

Kontakt Invest in Bergen for hjelp og mer informasjon - www.investinbergen.no

Bergen har en rekke sterke næringsklynger og et aktivt og bredt FoU-miljø. For oversikt over noen av bransjeorganisasjonene i Bergen, se "Viktige samarbeidspartnere".

Viktige næringer

Våre viktigste næringer er:

  • Shipping og maritim clean tech
  • Olje, gass, subsea og fornybar energi
  • Marin sektor
  • Turisme
  • Medieteknologi
  • Design

Samarbeid med Invest In Norway

Invest i Bergen jobber tett sammen med Invest in Norway, som er Innovasjon Norges satsing på å skaffe flere selskapsetableringer til Norge.