Gå tilbake til:
Du er her:

Connect Vekst - Et kostnadsfritt vekstprogram i Bergensregionen

Ønsker din bedrift å vokse? Vil dere sikre og skape nye arbeidsplasser? Connect Vekst er et program som legger til rette for vekst og konkurransekraft i små og mellomstore bedrifter.

Programmet er et samarbeid mellom Connect Vest og Bergen kommune, med spennende foredrag fra aktører i næringslivet. Bergen kommune finansierer vekstprogrammet, deltakelse er derfor gratis for bedrifter i Bergensregionen.

Situasjonen for næringslivet, med store endringer blant annet innen digitalisering, forretningsmodeller og det grønne skiftet, gir grunnlag for å skape arenaer der etablerte bedrifter får mulighet til å videreutvikle seg og vokse. Små og mellomstore bedrifter (SMB) er svært viktige for norsk økonomi og står for halvparten av verdiskapingen. NHO understreker at disse er en viktig kilde til omstilling og nyskaping i norsk næringsliv.

Her ønsker Bergen kommune, Connect Vest og samarbeidspartnerne å bidra til vekst for å sikre og å skape flere arbeidsplasser i og rundt Bergen. Vi har derfor utviklet et program som skal løfte SMBer i regionen. Connect Vest mener at dersom vi tilfører riktig kompetanse, nettverk, mulige samarbeidspartnere og kapital, kan veien være relativt kort for å skape flere arbeidsplasser. Vårt nye vekstprogram for SMBer fokuserer på disse elementene.