Gå tilbake til:
Du er her:

Mediebransjen i Bergen gjør det bedre enn landsgjennomsnittet

Ny rapport viser positive tall for mediebransjen i Bergen.

Selskapene er innovative, samarbeider godt og vokser raskere og bidrar mer til verdiskaping enn det som er landssnittet.

Les hele rapporten vedlagt.

Mer presise tall om næringen

Kartleggingen er gjort av Samfunnsøkonomisk analyse på oppdrag fra Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. Målet med kartleggingen var å innhente tall om medienæringen og mer presist kunne anslå næringens størrelse og lønnsomhet.

Analysen viste at det på landsbasis er rundt 3800 virksomheter tilknyttet mediebransjen, med en verdiskapning på rundt 30 milliarder kroner, en vekst på 67 % fra 2003 og frem til i dag.

Media i Bergen

Bergen har 251 bedrifter innen mediebransjen, en rekke av disse holder til i Media City Bergen som åpnet i fjor. I tillegg til velkjente NRK, TV 2, BT og BA, har Bergen et sterkt miljø innen medieteknologi, som på enkelte områder er verdensledende og med en svært høy innovasjonstakt.

Rapporten viser at Bergen har hatt en positiv utvikling på de fleste områder sammenlignet med landsgjennomsnittet:

  • Bergensselskapene har hatt nær dobbelt firedobbel vekst i antall årsverk sammenlignet med snittet i landet.
  • Omsetningen i Bergen har økt omtrent 65% mer enn landssnittet.
  • Bergensselskapene har levert gode driftsresultat de siste årene, selv om enkelte store aktører her trekker ned snittet.
  • Bergensselskapenes verdiskaping til regionen er også 15 % større enn for landsgjennomsnittet.

Se grunnlagsdata på Hordaland fylkeskommune sin side

Nye arbeidsplasser

De positive resultatene har også vært konklusjonen i flere tidligere rapporter (HVL/Agderforsk 2016, Knowit 2017). Medieklyngen, med sitt hovedkvarter i Bergen, teller nå over hundre medlemsbedrifter og ifølge styreleder Håvard Myklebust i NCE Media ble det skapt 331 nye arbeidsplasser i disse selskapene alene i 2017.

Bergen kommune støtter årlig arbeidet i medieklyngen gjennom organisasjonen NCE Media, og har i tillegg støttet prosjekt for mediegründere i Media City sammen med Hordaland fylkeskommune.

- Medienæringen og medieklyngen er veldig viktige for Bergen, og kommunen har et utmerket samarbeid med NCE Media, som jo representerer en bransje som er både nyskapende og bærekraftig. Jeg er overbevist om at satsingen på for eksempel Media City Bergen har gitt hele næringen et løft, sier byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland.