Gå tilbake til:
Du er her:

Starte din egen bedrift

Etablererkurs

Skal du etablere egen bedrift og trenger veiledning, kan etablererkurs være noe for deg.

Etablererfondet for Bergensregionen 2020

Det har i 2019 vært stor interesse for å søke om etablererstøtte. Fondet for 2020 er nå brukt opp.

Tilskuddet skal bidra til gjennomføring av tiltak i tidlig oppstartfase, og gi gründeren kompetanse om marked og økonomi. Det kan søkes om inntil 50 000 kroner i støtte.

Kontorfellesskap

Bergen kommune støtter innovasjon og gründerskap, blant annet gründerhusene og inkubatorene Nyskapningsparken og The Impact Hub Bergen.

Næringsfaglig vurdering

En næringsfaglig vurdering er en objektiv vurdering av realismen i forretningsideen din, og om den kan antas å gjøre deg selvforsørget.