Gå tilbake til:
Du er her:

Etablererfondet for Bergensregionen 2019

Det har i 2019 vært stor interesse for å søke om etablererstøtte. Fondet for 2019 er nå brukt opp.

Tilskuddet skal bidra til gjennomføring av tiltak i tidlig oppstartfase, og gi gründeren kompetanse om marked og økonomi. Det kan søkes om inntil 50 000 kroner i støtte.

Målgruppen er etablerere og ny næringsvirksomhet som faller utenfor Innovasjon Norge sin ordning med «etablerertilskudd til gründerbedrifter med vekstambisjoner og en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet».

For mer info og søknadsskjema - trykk her!